Informacje o projekcie

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa (KPBC) jest projektem realizowanym przez instytucje współpracujące w ramach Konsorcjum Bibliotek Naukowych Regionu Kujawsko-Pomorskiego. Pierwsza faza projektu (lata 2004-2006) była realizowana ze wsparciem funduszy europejskich, aktualnie biblioteki regionu rozwijają zasoby samodzielnie. Celem tworzenia regionalnej biblioteki cyfrowej jest wspieranie edukacji i nauki, turystyki oraz potencjału intelektualnego i innowacyjnego społeczeństwa. Bibliotekarze realizują ten zamiar przez umożliwienie wszystkim zainteresowanym dotarcia do zasobów wiedzy oraz cennych zabytków kultury piśmienniczej. Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa ma przede wszystkim służyć naukowcom, studentom, uczniom oraz wszystkim mieszkańcom regionu kujawsko-pomorskiego.

Zasób biblioteki cyfrowej podzielony został na trzy duże kolekcje tematyczne:

  • regionalia - cyfrowe wersje książek i zbiorów ikonograficznych, kartograficznych, muzycznych oraz dokumentów życia społecznego, dotyczących Kujaw, Pomorza i Ziemi Dobrzyńskiej; częścią tej kolekcji są także Baltica i Lituanica.
  • materiały dydaktyczne - cyfrowe kopie wybranych podręczników akademickich, monografii i artykułów naukowych tworzonych w regionie;
  • dziedzictwo kulturowe - kopie wybranych najcenniejszych i najczęściej wykorzystywanych pozycji: inkunabułów, starodruków, rękopisów, zbiorów ikonograficznych, kartograficznych oraz emigracyjnych.

W ramach tych kolekcji gromadzone są różnego typy dokumenty: książki, czasopisma, rękopisy, mapy, dzieła sztuki, ulotki, plakaty, ekslibrisy, pocztówki i inne. Doborem i przygotowaniem dokumentów do udostępnienia w bibliotece cyfrowej zajmują się biblioteki uczestniczące w jej tworzeniu.

Publikacje umieszczone w bibliotece cyfrowej mają uregulowany status prawny. Bibliotekarze zamierzają wprowadzać do zasobu rocznie około 5000 nowych obiektów, zależnie od możliwości finansowych i technicznych. W bibliotece cyfrowej ze względu na ograniczenia prawa autorskiego znajduje się proporcjonalnie więcej publikacji starych, do których wygasły już prawa autorskie. Pozyskiwanie nowych jest trudne i żmudne, dlatego takich prac jest znacznie mniej, jednak bibliotekarze starają się dotrzeć ze swoją ofertą współpracy nie tylko do instytucji regionu i wydawnictw, ale też do poszczególnych autorów.

Oczekiwane efekty projektu

  • podniesienie jakości kształcenia stacjonarnego i zdalnego (e-learning),
  • trwały i swobodny dostęp do cyfrowych materiałów piśmienniczych,
  • ochrona obiektów zabytkowych i zabezpieczenie ich dla przyszłości,
  • podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu przez dostęp do jego historii i informacji bieżącej,
  • promocja nauki i badań regionu.

W ramach prac nad tworzeniem KPBC, biblioteki będą także uczestniczyły w projektach zarówno polskich, jak i międzynarodowych, które w rezultacie mają stworzyć europejską sieć i wspólny zasób cyfrowy.

Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa jest widoczna dla ważniejszych wyszukiwarek, które dają dostęp do materiałów naukowych: WorldCat, Google Scholar, Oaister, OpenDoar, dzięki czemu polskie zasoby docierają do badaczy na całym świecie.

Przyszłość KPBC oraz polskich bibliotek cyfrowych zależy od determinacji władz polskich i wsparcia zamierzeń digitalizacyjnych w budowaniu repozytoriów wiedzy. Bez takiego wsparcia biblioteki nie pokonają barier technologicznych i prawnych, które ciągle istnieją i wpływają na tempo rozwoju bibliotek cyfrowych w Polsce.

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji