Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Elektrotechnika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.16 (259), 2011

Subject and Keywords:

metoda elementów skończonych (MES) ; active power filters ; coupled three-phase power network reactors ; local power network ; multi-pulse grid converters ; power conditiong ; energetyczne filtry aktywne ; sieciowe trójfazowe dławki sprzężone ; wielopulsowy przekształtnik sieciowy ; kondycjonowanie energii ; Verdet constant ; Faraday effect ; mangeto-optical phenomenon ; polarimetric sensor ; telecommunication optical fiber ; high-voltage line ; Finite Element Method (FEM) ; stała Verdeta ; zjawisko magnetooptyczne Faradaya ; czujnik polarymetryczny ; światłowód telekomunikacyjny ; linia wysokiego napięcia ; discrete Fourier transformation ; active power filtration ; position vector spectrum analysis ; voltage and current distorted waveforms ; dyskretna transformata Fouriera ; selektywna filtracja aktywna ; analiza widmowa wektora wodzącego

Description:

Streszcz. ang. ; Streszcz. pol.

Contributor:

Cieślik, Sławomir. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 1436

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Elektrotechnika / AkademiaTechniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy