Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.9 (247), 2006

Subject and Keywords:

linear systems ; multidimensional systems ; impulse responses ; shiftinvariant systems ; bounded measurable inputs ; discrete-space systems ; systemy liniowe ; systemy wielowymiarowe ; odpowiedzi impulsowe ; systemy stacjonarne ; sygnały mierzalne ; systemy dyskretne ; color correction ; 2-D warping ; chromatic coordinates ; luminance ; color chart ; color constancy ; korekcja kolorów ; deformacje 2-D ; luminacja ; rozkłady kolorów ; stałość kolorów ; nonstandard graphs ; transfer principle ; ultrapower constructions ; Eulerian graphs ; Hamiltonian graphs ; grafy niestandardowe ; zasada transferu ; konstrukcje ultramocy ; grafy Eulerowskie ; grafy Hamiltonowskie ; nonlinear analysis ; Volterra series ; Dirac impulses ; analiza nieliniowa ; szereg Volterry ; impulsy Diraca ; nonlinear systems ; nodal formulation ; macierz administracyjna

Description:

Streszcz. pol. ; Streszcz. ang.

Contributor:

Cieślik, Sławomir. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2006

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 921

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy