Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.13 (256), 2010

Subject and Keywords:

AMPLE ; metody badawcze ; układy analogowe ; layout ; discrete cosine transform ; current mirror ; analog circuit ; dyskretna transformata kosinusowa ; zwierciadło prądowe ; router ; link ; designing SI ; ruter ; łącze ; projektowanie ; Time-frequency analysis ; Wiener-Khintchin transform ; correlation analysis ; analiza czasowo-częstotliwościowa ; przetwarzanie Wintera-Chinczyna ; analiza korelacyjna ; thermal imaging ; signal processing ; image processing ; FPGA ; termowizja ; przetwarzania obrazu ; Polarization Mode Dispersion ; interferometric methot for measuring the PMD ; statistical analysis ; Kohonen neural network ; dyspersja polaryzacyjna ; metoda interferometryczna pomiaru PMD ; sieć neuronowa Kohhonena ; WTA network ; digital neural networks ; analog neural networks ; microcontroller ; low enegy consumption ; sieć typu WTA ; cyfrowe sieci neuronowe ; analogowe sieci neuronowe ; mikrokontrolery ; niski pobór energii ; formal verification ; logic controller ; model checking ; Petri nets ; UML Activity Diagrams ; formalna weryfikacja ; sterownik logiczny ; weryfikacja modelowa ; sieci Petriego ; diagramy aktywności UML ; discrete Hilbert transform ; DHT ; Phase recognition ; dyskretne przekształcenie Hilberta ; rozpoznawanie zmian fazy ; demand forecast ; quantitative analysis ; terms of share analysis ; prognozowanie zapotrzebowania ; metoda udziałowa ; analog VLSI ; four quadrant multiplier ; CMOS ; analogowe układy VLSI ; czteroćwiartkowy układ mnożący ; technologia CMOS

Description:

Streszcz. ang. ; Streszcz. pol.

Contributor:

Cieślik, Sławomir. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2010

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 921

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy