Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.14 (258), 2011

Subject and Keywords:

flip-chip ; LTCC ; X-Ray ; thick-film ; SIP ; niskotemperaturowa ceramika współwypalna (LTCC) ; termografia rentgenowska ; warstwa gruba ; orthogonal moments ; stereo matching ; stereo disparity ; momenty ortogonalne ; pasowanie stereo ; niezgodność stereskopowa ; single mode optical fibers ; thermally diffused expanded-core ; dopant distribution ; refractive index profile ; Gaussian approximation ; światłowody jednomodowe ; termicznie rozdyfundowny rdzeń ; rozkład domieszki ; profil współczynnika załamania ; aproksymacja gaussowska ; broadband ; IP network ; active infrastructure ; passive infrastructure ; backbone network ; access network ; szerokopasmowy ; sieci IP ; infrastruktura aktywna ; pasywna infrastruktura ; sieć szkieletowa ; sieci dostępowe ; eyetracking ; usability applications ; heatmap ; badanie użyteczności ; mapy ciepła ; Kalman filter ; time prediction ; filtr Kalmana ; prognozowanie czasu

Description:

Streszcz. ang. ; Streszcz. pol.

Contributor:

Marciniak, Beata. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2011

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 921

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy