Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Zootechnika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.30 (219), 1999

Subject and Keywords:

jakość jaj ; owce ; Acari ; aerozole ścieków przemysłowych ; anatomia ; affributs ; anatomy ; arteries ; bioindication ; bioindykacja ; bioindykatory ; body weight ; brain ; bydło ; crossing ; duck ; egg production ; egg quality ; egg shell ; fat ; Gamasida ; growth development ; hen ; imisje ; induced molting ; kaczka ; kariotyp ; kayotype ; krzyżowanie zwierząt ; kura ; kwaśne deszcze ; limited feeding ; łąka ; masy ciała ; maedows ; meat ; mieszańce ; mięso ; milk ; mink crossbred ; mleko ; młodniki sosnowe ; nieśność ; norka ; ograniczone żywienie ; Oribatida ; owce Berrichon du Cher ; pokrój ; pollution ; przepierzanie ; przyrosty ; rasa suffolk ; reproduction ; reprodukcja ; rozród ; sewage aerosol pollution ; sheep ; sheep Berriekon du Cher ; sheep sufolk breed ; skorupa ; slaughter yield ; suffolk ; tętnice mózgowia ; uprawa sosnowa ; wool ; wełna owcza ; wydajność rzeźna ; wzrost ; young Scots pine forests ; zanieczyszczenia azotowe

Description:

Streszcz. ang. ; Streszcz. pol.

Contributor:

Seniczak, Stanisław. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1999

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 1100

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Zootechnika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszcz. Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy