Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.37 (192), 1995

Subject and Keywords:

konstrukcje drewniane ; belki ciągłe ; algorytm analizy rusztu ; macierz sztywności ; badania zmęczeniowe ; ciągła belka Bernoulliego-Eulera ; ciecze ferromagnetyczne ; drgania swobodne ; dystrybucja paczek ; efekt bezwładności ; FHD ; konstrukcje dźwiękochłonno-izolacyjne ; kolumna hybrydowa ; mechanika pękania ; MECZ ; metoda strukturalna ; ośrodek ciągły ; praktyka inżynierska ; problem Lamba ; przepływ lepki ; rozdrabnianie ; spoiny klejone ; stateczność ; ścinanie poprzeczne płyt ; tłumienie dyskretne ; tworzywa włóknokompozytowe ; układy dyskretno-ciągłe ; włóknokompozyt ; wyciszenie maszyn ; zespół rozdrabniający

Description:

Publikacja zawiera materiały Sesji Naukowej pt. '' Mechanika materiałów niejednorodnych i konstrukcji złożonych'' zorganizowanej z okazji 25-lecia Oddziału Bydgoskiego PTMTiS ; Streszcz. ang.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1995

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 1006

Language:

pol ; eng

Relation:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy