Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.38 (193), 1995

Subject and Keywords:

ADI ; złącza spawane ; metoda elementów skończonych (MES) ; akumulatory ; austenit ; bainit ; grafit ; grafityzowanie ; hartowanie ; Katedra Materiałoznawstwa i Technologii Metali ATR ; korbowody bazpanewkowe ; krystalizacja pierwotna ; martenzyt ; metoda GTA ; metoda TIG ; modele źródeł ciepła ; obróbka cieplno-mechaniczna ; obróbka plastyczna na zimno ; odlewy ; piece chemiczne ; powłoki niklowo-fosforowe ; przemiana bainityczna ; przemiana eutektoidalna ; przemina izotermiczna ; równanie Fouriera-Kirchhoffa ; rury grubościenne ; rury żarowytrzymałe ; skrawalność ; spajanie ; spawanie ; stal 10GHMBA ; stal 14HNMBCu ; stal 28G2AV ; stal 30G2A ; stal N9E-45 ; stal gatunku SW7M ; stale mikrostopowe ; stale wysokowęglowe ; staliwo chromowo-niklowe ; stopy austenityczne ; udarowe zginanie ; utwardzanie dyspersyjne ; warstwa CrN ; warstwa TiN ; warstwy regeneracyjne ; wyżarzanie ; zgrzewanie ; zgrzewanie wybuchowe ; złącze zgrzewane tarciowo ; żeliwo antymonowe ; żeliwo ciągliwe ; żeliwo ciągliwe białe ; żeliwo sferoidalne

Description:

Współczesne zagadnienia w materiałoznawstwie i technologii bezwiórowej - wrzesień 1995 ; Streszcz. ang.

Contributor:

Woropay, Maciej. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1995

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 1006

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy