Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.44 (221), 1999

Subject and Keywords:

aktuatory piezoelektryczne ; belki ; macierz podatności ; mechanika pękania ; bistabilność ; drgania ; gaz lepki ; hałas ; hiperwektor ; kontrola drgań ; kryterium wytrzymałóści ; laminarny przepływ ; lepkosprężystość ; linie elektroenergetyczne ; mechanika ciała stałego ; metoda elementów czasoprzestrzennych ; modelowanie ; niejednorodność struktury ; ortogonalność ; parametry pękania ; płyty pierścieniowe ; pole elektromagnetyczne ; potencjał ; poziom ; próba udarności ; próba udarowego zginania ; proces zgarniania ; przestrzeń stanów ; przesunięcie fazowe ; rozdzielanie ; równiania stanu ; stabilność ; stan naprężenia ; system dynamiczny ; synteza podatności ; Timoshenko ; tłumienie drgań ; tłumiki Stockbridge'a ; walczaki obrotowe ; wektor własny ; wieloosiowe zmęczenie ; wirowość ; wspomaganie komputerowe ; zachowanie chaotyczne ; zagadnienia kontaktowe ; zgarniaki

Description:

Sesja naukowa-Dynamika i wibracje ; Streszcz. ang.

Contributor:

Woropay, Maciej. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1999

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 1006

Language:

pol ; eng

Relation:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy