Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.54 (243), 2004

Subject and Keywords:

odporność na pękanie ; modele matematyczne ; kratownice ; analiza wrażliwości ; pojazdy kołowe ; badania doświadczalne ; bainit ; belki ; betony ; cement kostny ; ciągliwy wzrost pęknięcia ; ciecze magnetyczne ; complex plate ; częstotliwości drgań własnych ; detekcja uszkodzeń ; drgania cięgna wiotkiego ; drgania parametryczne ; dynamiczny moduł rozdzierania ; dynamika układów napędowych ; elementy płytowe ; elementy spektralne ; endoproteza stawu biodrowego ; fala ultradźwiękowa ; funkcje kształtu ; grupy symetrii ; guma ; izotropia ; kinetyka ; kompozyty ; kość gąbczasta ; kość zbita ; kruche pękanie ; krzywa Langevina ; liczba fazowa ; macierz bezwładności ; macierz sztywności ; materiał porowaty ; matryca ; MDF ; membrany ; MES ; metoda elementów czasoprzestrzennych ; metoda Lapunowa ; modelowanie ; moduł sprężystości ; namagnesowanie ; numerical results ; obróbka elektrochemiczna ; obciążenia programowe ; optymalizacja drgań ; paramagnetyki ; pełzanie ; podatność ; płaski stan naprężenia ; płyty anizotropowe ; płyty średniej grubości ; płyty wiórowe ; podłoże lepkosprężyste ; porozymetria rtęciowa ; potencjał kapilarny ; prędkość fazowa ; procesy stochastyczne ; przepływ elektrolitu ; przestrzenna korelacja ; przestrzeń Minkowskiego ; rozkład wymiarów porów ; rozprężanie ; ruch Lanchestera ; ruch złożony ; stal ; spęczanie ; sprawność ; sprężysto-plastyczna mechanika pękania ; stateczność dynamiczna ; sterowanie ; subpłytk ; swing back ; szczeliny ; szereg Fouriera ; sztywność ; tarcza włóknista ; temperatura przejścia materiału ze stanu plastyczności w stan kruchości ; tensor deformacji ; tensor naprężenia ; tłumienie drgań ; trwałość zmęczeniowa ; vibrations ; warstwy płyty ; wibroizolator ; widmo amplitudowe ; właściwości cykliczne ; zagadnienie początkowo-brzegowe ; zużycie paliwa

Description:

Sesja Naukowa Mechanika stosowana ; Streszcz. ang.

Contributor:

Woropay, Maciej. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2004

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 1006

Language:

pol ; eng

Relation:

Zeszyty Naukowe. Mechanika / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy