Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Chemia i Technologia Chemiczna / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.11 (246), 2006

Subject and Keywords:

połączenia kształtowe ; badania nieniszczące ; badania zmęczeniowe ; biodegradacja ; całka J ; cylinder wytłaczarki ; efekt Barusa ; elementy mieszające ; elementy ścinające ; folie poliolefinowe ; kompozyty ; kompozyty polimerowe ; kompozyty polimerowo-drzewne ; kompozyty PP z talkiem ; konstrukcja ; krystality ; kształtowanie przyrostowe ; kwas glikolowy ; laminaty ; materiały polimerowe ; metoda BIP ; metody badania przepływu ; metody rozdrabniania ; rozdrabnianie ; mieszanie ślimakowe ; mieszaniny polimerowe ; modele użytkowe ; modelowanie przepływu ; napełniacze ; naprężenia własne ; N-nitrozaminy ; nanokompozyty ; napęd elektryczny ; odporność na pękanie ; parametry wtryskiwania ; PET ; PVC ; poliamid ; poliestry nienasycone ; polietylen ; polimery ; polimery biodegradowalne ; polipropylen ; pomiary in-line ; pomiary reologiczne ; poprawka Bagleya ; poprawka Rabinowitscha ; poślizg na ściance ; prędkość fal ultradźwiękowych ; promieniowanie elektronowe ; promieniowanie laserowe ; przemysł gumowy ; przepływ tworzywa ; recykling organiczny ; recykling tworzyw ; recyrkulacja ; rejetracja przepływu ; ropa naftowa ; rozdrabnianie wielokrawędziowe ; rury instalacyjne ; segment obrotowy ; segmenty cylindra ; spiekanie laserowe polimerów ; sieciowanie ; sprzęganie ; stereolitografia ; stopień krystaliczności ; strefa rowkowana ; struktura ; struktura konformacyjna polimeru ; struktura nadcząsteczkowa ; swobodna energia powierzchniowa ; symulacja ; symulacja komputerowa ; ślimaki specjalne ; środki porujące ; talk ; tlenek cynku ; tworzywa fenolowe ; tworzywa polimerowe ; tworzywa poliestrowe ; tworzywa termoplastyczne ; tworzywa utwardzalne ; układ narzędziowy ; układ uplastyczniający ; układy nagrzewająco-chlodzące ; ultradźwięki ; warstwa wierzchnia ; warstwy ; warunki przetwórstwa ; weryfikacja doświadczalna ; węgiel kamienny ; węglan wapnia ; wielopierścieniowe węglowodory aroamatyczne ; wizualizacja ; właściwości kompozytów ; właściwości mechaniczne ; właściwości reologiczne ; wodorotlenek glinu ; wtryskiwanie ; wytłaczanie ; wytłaczanie powlekające ; wytłaczanie reaktywne ; wytłaczarka ślimakowo-tarczowa ; wytłaczarka współbieżna ; wtryskarka ; wzmocnienie włóknem szklanym ; ziarna ; żelowanie

Contributor:

Szymura, Jacek A. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2006

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 733

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy