Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.3 (5), 1973

Creator:

Lubieniecki, Edmund

Subject and Keywords:

mosty suwnicowe ; badania modelowe ; kratownice ; belki sprężone ; dźwigary dwuteowe ; dźwigary o zmiennym przekroju ; dźwigary suwnicowe ; metoda Bootha ; metoda dźwigarów składowych ; metoda G. P. Gofmana ; metoda Ch. A. Winokurskiego ; nośność ; siły sprężające ; stateczność ; typ bezkrzyżulcowy ; typ blachownicowy ; typ kratownicowy ; typ skrzynkowy asymetryczny ; typ skrzynkowy symetryczny

Description:

Sztywność stalowych mostów suwnicowych wstępnie sprężonych

Publisher:

Wyższa Szkoła Inżynierska w Bydgoszczy

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1973

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy