Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.7 (29), 1976

Subject and Keywords:

drogi ; infrastruktura ; odgałęzienia drogi ; projektowanie dróg ; projektowanie dróg w NRD ; projektowanie dróg w Polsce ; projektowanie dróg w RFN ; projektowanie dróg we Francji ; projektowanie dzielnic przemysłowych ; projektowanie kombinatów ; przemysł ; rekreacja ; skrzyżowanie ; strumień ruchu samochodowego ; teoria ruchu samochodów ; zagospodarowanie terenu

Description:

Materiały z sesji naukowej Wydzialu Budownictwa Lądowego. Problemy drogownictwa i urbanistyki. Bydgoszcz 7 i 8 XII 1973 rok

Contributor:

Wiśniewski, Zygmunt. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1976

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy