Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.8 (34), 1976

Subject and Keywords:

odgrzybianie ; metody statystyczne ; aparat trójosiowego ściskania ; badania gruntu ; betony ; belki ; belki kratowe ; Bydgoszcz ; budownictwo miejskie ; cięgna ; drogi kołowe ; dźwigary sprężone ; elementy konstrukcji hal ; grunty spoiste ; hala montażu silników ; iły trzeciorzędne ; konstrukcje sprężone ; kruszywa wapienne ; prędkość chwilowa ; metody probabilistyczne ; mosty suwnicowe ; nakład wymuszony ; naprężenia ramownicy ; nawierzchnia kolejowa ; nomogramy ; podłoże z glin zwałowych ; prefabrykaty budowlane ; pręty ściskane ; ramy kratowe ; silniki wysokiej mocy ; blachownica wstępnie sprężona ; tablice ; testy statystyczne Kołmogorowa ; testy statystyczne Pearsona ; ugięcie ramownicy ; właściwości fizyczne gruntu ; własności mechaniczne gruntów ; wymiarowanie ramownicy ; wymiarowanie węzłów ; wytrzymałość betonu

Contributor:

Wiśniewski, Zygmunt. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1976

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy