Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.11 (53), 1978

Creator:

Lubieniecki, Edmund

Subject and Keywords:

belki skrzynkowe ; belki sprężone ; dynamika konstrukcji nośnych dźwignic ; dźwigar bezprzekątniowy ; dźwigar bezkrzyżulcowy ; dźwigary kratowe ; dźwigary strunobetonowe ; dźwigary suwnicowe ; kratownice ; metoda odkształceniowa Buchmana i Tylera ; metoda Winokurskiego ; metody obliczeniowe ; mosty skrzynkowe ; mosty suwnicowe ; nośność mostów ; przepony do obliczania kratownic ; siły sprężające ; tarczownica przegubowa ; tarczownice

Description:

Sztywność Przestrzenna Stalowych Mostów Suwnicowych w szczególności wstępnie sprzężonych

Contributor:

Sokonieczny, Juliusz. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1979

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy