Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.14 (66), 1980

Subject and Keywords:

środki transportu ; kształtka pomiarowa ; kruszywa wapienne ; drogi ; analiza urbanistyczna Bydgoszczy ; awaria sieci kanalizacyjnej ; Ciechocinek (Polska) ; belki ; beton zwykły ; betony lekkie ; budowle ciężkie ; budowle monolityczne ; Cementownia "Górażdże" ; Cementownia "Sitkówka" ; czujniki termistorowe ; farby budowlane ; farby klejowe ; geodezyjne urządzenia laserowe ; hale systemu FERMSTAL ; problemy parkowania ; Inowrocław ; jezdnia ; laser ; porty lotnicze ; mata szklana ; metoda pomiaru bezpośredniego ; siatka dyfrakcyjna ; metoda Walza ; metody montażu ; metody statystyczne ; montaż konstrukcji prefabrykowanych ; normowanie czasu pracy ; konstrukcje prefabrykowane ; odchyłki montażowe ; odpadowy piasek wapienny ; osnowa realizacyjna ; Otwarty System Budownictwa Niskiego ; otwory wiertnicze ; pianobeton odpadowy ; piasek ; piasek naturalny kopany ; znaki drogowe ; pomiary wód gruntowych ; pomiary geodezyjne ; pomiary odkształceń ; pomiary przemieszczeń ; prędkość komunikacyjna ; procesy hydrogeologiczny ; produkcja budowlana ; szyby windowe ; przystanki tramwajowe ; siatka realizacyjna ; słupy żelbetowe ; sondy do pomiarów ; sondy ; sprzęt montażowy ; szkielet żelbetowy ; szlam ; szlamy wapieniowe ; szybkość samochodów ; belki podsuwnicowe ; transport ; tynki barwne ; szlamy popłuczne ; wody gruntowe ; wskaźnik stateczności podłoża ; wypadki drogowe ; żywica epoksydowa

Contributor:

Czarnecki, Witold. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1980

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy