Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.17 (96), 1982

Subject and Keywords:

złącza budowlane ; beton asfaltowy ; budownictwo drogowe ; cementownia "Działoszyn" ; kąt zwtotu trasy drogowej ; klotoidalna krzywa przejściowa ; komora klimatyczna ; kratownica czterodźwigarowa ; metoda Caquot ; metoda elektromechaniczna ; metoda fotoelektryczna ; metoda montażu swobodnego ; metoda montażu wymuszonego ; metoda optyczna ; metoda pomiaru pośredniego ; metody pomiarowe kątów ; mostek przestrzenny ; mostki cieplne ; odchyłki realizcyjne ; odpady melafirowe ; odpady piaskowcowe ; odpady porfirowe ; odpady skalne ; osiadanie budynków ; osiadanie podłoża gruntowego ; oś drogi ; płaskie złącza ; pyły cementowe ; pomiary drgań budowli ; pręt ukośny ; przegrody budowlane ; przepony ; przestrzenna kratownica stalowa ; przewodzenie ciepła ; rozkład izoterm ; sieć kanalizacji deszczowej ; stabilizacja gruntów ; widmo pyłu ; wkładki ocieplające ; zanieczyszczenia powierzchni

Contributor:

Czarnecki, Witold. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1982

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy