Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.18 (102), 1983

Subject and Keywords:

beton asfaltowy ; prędkość pojazdów ; cementownia "Działoszyn" ; cementownia "Kujawy" ; geometria drogi ; ił plioceński ; koła pojazdu ; krzywe poziome ; lepiszcze bitumiczne do kruszyw ; metoda Casagrandego ; metoda odpławiania ; mieszanki mineralno-asfaltowe ; niweleta drogi ; parametry ruchu pieszego ; pyły cementowe ; ruch samochodu ; samochód ciężarowy ; samochód osobowy ; stabilizacja gruntów ; środki adhezyjne ; teoria ruchu ; układ zawieszenia ; wapno hydratyzowane ; wapno posodowe ; wypełniacze

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red. ; Czarnecki, Witold. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1983

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy