Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.19 (103), 1983

Subject and Keywords:

pomiary przemieszczeń ; badania gruntu ; betony ; cechy techniczne betonu ; czujniki fotodetekcyjne ; elastomery poliuretanowe ; ił plioceński w Bydgoszczy ; kaseta izolacyjna ; komora chłodnicza ; laser ; mostki cieplne ; mostki termiczne ; odpady pocelulozowe ; płaskie złącza ; przegrody budowlane ; urządzenia optoelektroniczne ; uwilgotnienie gruntu ; wibroizolatory z tworzyw sztucznych ; wkładki ocieplające ; właściwości fizyczne gruntu ; właściwości wodne gruntu

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1983

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy