Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.24 (154), 1987

Subject and Keywords:

analiza stateczności ramy ; wypełniacze ; połączenia śrubowe ; oczyszczalnie ścieków ; obiekty żelbetowe ; asfalt ; awaria komina stalowego ; badania gleboznawcze ; badania geotechniczne ; badania pyłów kamiennych ; budownictwo mieszkaniowe ; bezkanałowe sieci cieplne ; deskowania ślizgowe ; elewator zbożowy ; ił plioceński ; iły ; kanały kanalizacyjne ; komory silosów zbożowych ; koparki ; kruszywa ; maszyny do robót ziemnych ; metoda czasoprzestrzennych elementów skończonych ; metody deterministyczne obliczeń ; metody stochastyczne obliczeń ; mieszanki mineralno-bitumiczne ; Milino ; nieliniowa mechanika continuum ; nośność płyt żelbetowych ; numeryczna metoda obliczeń ; obciążenia temperaturowo-skurczowe ; osiadanie płyt fundamentowych ; płyty kamienne ; podnośniki hydrauliczne ; roboty wykończeniowe ; samochody ; silosy zbożowe ; sondoświdry ; sondy ; system OWT ; system szczeciński ; śruby sprężające ; tarczowe złoża biologiczne ; uszczelnianie kanałów ; zbiorniki żelbetowe

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1987

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy