Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.25 (157), 1988

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa budowlane ; mieszanki betonowe ; beton piaskowy ; ciała próbne ; dźwigary strunobetonowe ; efektywność mieszania ; fundamenty elewatora ; gospodarka wodna ; intensywność mieszania ; konstrukcja stropodachu ; konstrukcja wzmacniająca ; mieszanka piaskobetonowa ; osiadanie fundamentów ; osiadanie płyt fundamentowych ; podłoże lessowe ; pomiar ciągów tachimetrycznych ; popioły lotne ; składniki betonu ; stopień zmieszania ; trakcja elektryczna ; upłynniacz SK - 1 ; wiadukty łukowe żelbetowe ; obiegi wód przemysłowych

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1988

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy