Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.26 (164), 1990

Subject and Keywords:

zmechanizowane roboty ziemne ; prędkość pojazdów ; analiza ruchu drogowego ; tarcze lepkosprężyste ; aparatura pomiarowa ; czas pracy maszyn budowlanych ; drgania fundamentu blokowego ; drgania podłoża ; ił kaolinitowy ; ił plioceński ; iły ; katalogi nakładów rzeczowych ; klasyfikacja rodzajowa pojazdów ; metoda elementów skończonych (MES) ; obliczanie tarcz ; metody numeryczne ; odmrażanie iłów ; park samochodowy ; płaski stan naprężenia ; pochylenie podłużne ; procesy budowlane ; program LEPTAR ; przeszkody boczne ; ruch pojazdów ; transport mieszanki betonowej ; wytrzymałość iłów ; zamrażanie iłów ; żuraw budowlany

Contributor:

Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1990

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy