Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.27 (179), 1992

Subject and Keywords:

algorytm automatyzacji ; urządzenia przelewowo-limnigraficzne ; przepompownie polderowe ; aliniometr Fluchtfernrohr 01 ; aliniometr precyzyjny Zeiss FF 01 ; badania fundamentów ; budowa stanowiska pomiarowego ; cewka wzbudzająca ; drgania cięgna wiotkiego ; drgania tarcz lepkosprężystych ; frezarka bramowa ; fundamenty maszyn papierniczych ; kod numeryczny zapisu ; kod tekstowy kombinacji ; Łęgnowo ; metoda aliniometryczna ; metoda elementów czasoprzestrzennych ; metoda młynków hydrometrycznych ; metoda Klugiewicza ; metoda pomiaru przepływomierzami ; metoda Shermana ; metody elektromagnetyczne ; metody energetyczne ; metody geodezyjno-rachunkowe ; metody hydrometryczne ; metody kinematyczne ; metody pomiaru wody ; odpływ wody ; modernizacja dróg ; mosty z betonu sprężonego ; polder Łęgnowo ; poldery ; pomiary niwelacyjne ; pomiary przemieszczeń ; pompy ; problemy geometrycznie nieliniowe ; projektowanie dróg ; przepływomierze elektromagnetyczne ; przepłwomierze ultradźwiękowe ; ruch drogowy ; system elektromagnetyczny pomiaru ; urzadzenia pomiarowe ; utrzymanie dróg ; wielkości geometryczne ; wielkości statyczne ; zbiorniki wyrównawcze ; zużycie paliwa ; obiekty żelbetowe

Contributor:

Szczuraszek, Tomasz. Red. ; Lorkowski, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1992

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy