Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.28 (200), 1996

Subject and Keywords:

absorpcja kapilarna ; obiekty żelbetowe ; wytrzymałość betonu ; pomiary inwentaryzacyjne budowli ; badania quasi ; budownictwo drogowe ; ciecze agresywne ; infrastruktura turystyczno-krajoznawcza ; inżynieria niezawodności ; systemy biotechniczne ; Łęgnowo ; mikrokrzemionka ; mrozoodporność ; nasiąkliwość ; niwelatory kompensacyjne Zeissa Ni 002 ; pestycydy ; porowatość ; prędkość pojazdów ; produkcja budowlana ; Rezerwat Archeologiczny w Biskupinie ; ruch drogowy ; rzeka Gąsawka ; satelita ERS - 1 ; satelita JERS - 1 ; satelita RADARSAT ; satelita SPOTSAR ; satelity teledetekcyjne z systemami radarowymi ; sensory mikrofalowe ; system GIS ; systemy pomiarowe na polderze ; teledetekcja satelitarna ; teoria niezawodności ; trwałość betonów ; urządzenia elektromagnetyczne ; urządzenia pomiarowe ; urządzenia przelewowo-limnigraficzne ; wodoszczelność

Contributor:

Szczuraszek, Tomasz. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1996

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy