Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.31 (223), 1999

Subject and Keywords:

przedsiębiorstwa budowlane ; aproksymacja ; mieszanki betonowe ; Kanał Bydgoski ; beton BS ; beton BWW ; beton standardowy ; beton towarowy ; beton wysokowartościowy ; cegła ceramiczna pełna ; cement ; ciała porowate ; decyzje planistyczne ; firma SIKA ; kable ; kanały kanalizcyjne ; kinetyka podciągania kapilarnego ; korozja alkaliczna ; korozja kwasowa ; korozja magnezowa ; korozja siarczanowa ; kruszywa ; materiały składowe ; metoda Grundojet 1500 ; metody bezodkrywkowe ; metody dociepleń ścian zewnętrznych ; ochrona cieplna przegrody budowlanej ; ochrona wilgotnościowa przegrody budowlanej ; odporność korozyjna betonu ; osiedle Jachcice w Bydgoszczy ; plan zagospodarowania przestrzennego ; pojazdy rzeczywiste ; pojazdy umowne ; pomiary geodezyjne ; pomiary wielkości elektrycznych ; przegroda zewnętrzna trójwarstwowa ; równanie doświadczalne ; ruch drogowy ; ruch pojazdów ; rurociąg ; sikacrete ; sikament ; silimic ; skorbet ; strategie marketingowe ; szczelina powietrzna ; środowisko alkaliczne ; środowisko magnezowe ; środowisko ogólnokwasowe ; środowisko siarczanowe ; wartość gruntu ; wentylowanie ściany zewnętrznej ; zagospodarowanie obszarów ; zagospodarowanie przestrzenne ; zewnętrzna warstwa osłaniająca

Contributor:

Szczuraszek, Tomasz. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1999

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy