Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.32 (235), 2001

Subject and Keywords:

mostki cieplne ; mostki termiczne ; aproksymacja przemieszczeń ; audyt energetyczny ; badania stanu technicznego ; belka-tarcza ; betony ; beton komórkowy ; błędy projektowe ; efektywność ; fasady ; fundamenty płytowe ; gips z odsiarczania ; imperfekcja rozkładu temperatur ; instalacje sanitarne ; instalacja wody pitnej ; izolacja cieplna ; kondensacja powierzchniowa ; konstrukcje drewniane ; kondensacja kapilarna ; matematyczne modele zależności ; materiał kapilarno-porowaty ; metoda elementów skończonych (MES) ; śruby wysokiej wytrzymałości ; nasiąkliwość ; niezawodność eksploatacyjna ; nieniszcząca metoda badań ; nośność ; obciążenia poprzeczne ; obliczenia symulacyjne ; ochrona przeciwpożarowa ; ochrona środowiska ; odpady przemysłowe ; odsalanie ; okładziny ogniochronne ; oparcie swobodne ; płyta uzbrojona ; płyty grube ; podłoże gruntowe ; podłoże typu Winklera ; połączenia doczołowe ; połączenia cierne ; preparaty ogniochronne ; przegrody budowlane ; przekładka termiczna ; przepływ ciepła ; pull off ; regeneracja ; rekonstrukcje ; rozwiązania materiałowe ; rozwój pleśni ; rysy ; skuteczność naprawy ; słup ; stan naprężenia ; stanowiska badawcze ; strop płytowo-słupowy ; stropy drewniane ; szeregi Fouriera ; sztywność ; szczelne okna ; ściana kurtynowa ; ściany murowe ; technologie połączeń ; termomodernizacja ; termoizolacja ; wzmocnienia złączy ; naprawa złączy ; uszkodzenia złączy ; wartość deklarowana ; wartość obliczeniowa ; wentylacja ; więzy wewnętrzne ; wizualizacja 2D i 3D ; współczynnik kształtu ; współczynnik zysków cieplnych ; wyroby budowlane ; zabezpieczenia przeciwpożarowe ; zamocowanie sztywne ; zaprawy budowlane ; zbrojenie spoin ; złącza ; zniekształcenia ; zużycie techniczne ; żelbet

Description:

II Konferencja Naukowa "Budownictwo ogólne. Zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie"

Contributor:

Szczuraszek, Tomasz. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2001

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy