Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo i Inżynieria Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.33 (239), 2001

Subject and Keywords:

drzewa liściaste ; grunty organiczne ; grunty ekspansywne ; herbicydy ; hydrologia urbanistyczna ; iły monomineralne ; iły trzeciorzędne ; kanalizacja ; kanały ; kierunek przepływu ścieków ; liczba stopni złóż ; limnologia ; MCPA ; niezawodność ; nitryfikacja ; oczyszczalnie ścieków ; odwodnienie budowli komunikacyjnych ; optymalne ilości iłu ; pęcznienie ; rurociagi ; system biotechniczny ; spływ powierzchniowy ; tarczowe złoża biologiczne ; utlenianie związków azotowych ; wilgotność naturalna ; wodociągi ; zbiorniki wodne Bydgoszczy

Contributor:

Szczuraszek, Tomasz. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2001

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 596

Language:

pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Wyższa Szkoła Inżynierska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy