Object structure
Title:

Dyplom nadania Wandzie Poznańskiej Medalu Pamiątkowego 80. lecia Marynarki Wojennej Rzeczypospolitej Polskiej

Description:

druk, odręcznie kaligrafowane nazwisko, dyplom podpisany przez admirała Ryszarda Łukasika, pieczęć Dowództwa Marynarki Wojennej; dyplom na sztywnej karcie A4 w ozdobnej teczce firmowej (Marynarka Wojenna Rzeczypospolitej Polskiej – monogram wiązany MW i kotwica), teczka oklejona granatowym płótnem introligatorskim; wewnątrz – po lewej stronie umocowano dyplom, po prawej (specjalnie wzmocnionej) – medal pamiątkowy; przez środek czerwona wstążeczka.Medal: odlew, metal (mosiądz?), posrebrzany, oksydowany, mocna wyraźna faktura; awers: wypukły, gładki monogram wiązany MW z kotwicą (Marynarka Wojenna), poniżej data 1918 – 1998, tło fakturowane poziomymi żłobieniami; rewers: w kompozycji wizerunek bandery i proporca Marynarki Wojennej RP, flaga Polski oraz linia brzegowa (częściowo gładkie, częściowo lekko fakturowane pionowymi żłobieniami), tło fakturowane jak awers; brzeg gładki; na awersie sygnatura Mennicy Warszawskiej, na rewersie nazwisko projektanta: Al.Mich; medal ma nierównomierny kształt zbliżony do owalu; wymiary: 6,8 x 5,8 cm

Place of publication:

Gdynia

Date:

1998

Resource Type:

dyplom ; medal

Original identifier:

ARP/APE 7

Language:

pol

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Original in:

Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego UKW

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18