Object structure
Title:

Nürnberg

Creator:

Dr. E. Mertens & Cie (Berlin)

Subject and Keywords:

Norymberga (Niemcy)--1870-1914--fotografie ; fotografia 19 w.

Description:

Odbitka z negatywu szklanego naklejona na tekturkDe o wymiarach 29x23,5 cm. ; Tektura matowa, dwukolorowa, narożniki zaokrDaglone, złocone. Awers: tło czarne, nadruk złoty, wzdłuż dolnej krawDedzi z lewej strony napis: Orginalaufname von Dr. E. Mertens&Cie. Berlin. Rewers zielony bez nadruku i zdobień. ; Odbitki w kolorze sepii, tonowane. W lewym lub w prawym dolnym rogu biały nadruk: tytuły fotografii, data i numery serii: C. 101, C. 102, C. 108, C.109, C. 112, C. 113, C. 114, C.116, C. 117, C. 118, C. 119, C. 120, C. C. 122, C. 124, C. 128. ; Teka orginalna, ze zdobionym licem wykonana przez niemieckiego introligatora z Lipska Gustawa Fritzsche. Na licu teki fotografia przedstawiajDaca piDeciokatnDa wieżDe w Norymberdze wkomponowana w arkadDe architektonicznDa, bogato zdobionDa ornamentem roślinno-figuratywnym. W zwieńczeniu arkady napis tłoczony, wypełniony złotDa farbDa: N URNBERG, ; Fotografie przedstawiajDa widoki Norymbergi : C. 101- pomnik Hansa Sachsa, C. 102 - pomnik Alberta D urera, C. 108 - piDekny wykusz na dziedzińcu probostwa św. Sebalda, C. 109 - Fontanna Tugendbrunnen, C. 112 Brama Kobiet, C. 113 Dom Pellera, C. 114 fragment murów miasta z WieżDa GruntowDa, C. 116 Dom Topplera, C. 117 figurka mDeżczyzny z gDesiDa, C. 118 zamek od strony południowej, C. 119 dziedziniec zamku z lipDa, C. 120 piDeciokDatna wieża z cesarskDa stajniDa i wieża wiertnicza, C. 122 piDeciokDatna wieża, C. panorama Norymbergi z widokiem na kościół św. Lorenza, C 128 Dom Alberchta D urera. ; 21x27 cm. ; kalotypie ; ; Teka (15) fot. :

Contributor:

Dr. E. Mertens & Cie (Berlin).

Publisher:

[wydawca nieznany]

Place of publication:

[miejsce nieznane]

Date:

1892

Resource Type:

fotografia

Original identifier:

F-2324

Language:

ger

Digital object identifier:

HD_015

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18