Object structure
Title:

Kolektarz brewiarzowy (z Królewca)

Subject and Keywords:

brewiarz ; godziny kanoniczne ; Królewiec ; de Salfeld, Johann, biskup sambijski, 1416 – zm. 2 IX 1425 ; von Tieffen, Johann, wielki mistrz zakonu krzyżackiego, 1489 – zm. 25 VIII 1497

Description:

1. Opis ogólny: pergamin. 25,5 ×x 18,5. K. 103; 2. Wykaz zawartości: k. 2r-7v: kalendarz krzyżacki, k. k. 9r-98v: kolektarz brewiarzowy, k. 100r-101v: litania, k. 101v-102r: benedictiones super herbas, k. 102v-103r: litania z notacją muzyczną; 3. Noty i glosy: wielu rąk; m. in. w kalendarzu dopisane informacje o śmierci Johanna von Tieffen wielkiego mistrza Zakonu i Johanna de Salfeld biskupa sambijskiego, k. 5v-6r; 4. Pismo i zdobienia: tekstura jednej ręki. Rubryki czerwone, inicjały poszczególnych lekcji i kolekt na przemian czerwone i niebieskie o wys. 2 wersów. 5 inicjałów kaligraficznych o dwubarwnym, czerwono-niebieskim korpusie; 5. Oprawa (oprac. dr A. Wagner): deski bukowe, skóra jasna (silnie zabrudzona), guzy kościane na obu okładzinach (4 – górna, 5 dolna), 1 zapięcie uszkowe na pasku skórzanym z bolcem na górnej okładzinie (zachowany bolec i blaszka mocująca). Dekoracja okładzin o kompozycji ramowej ze zwierciadłem, ślepo wyciskana strychulcem i tłokami z motywami floralnymi. Wyklejki nie zachowane. Na wewnętrznej stronie górnej okładziny sygn. 1139. Rejestr introligatorski. Prusy Krzyżackie, 1. poł. XV w.; 6. Proweniencja: 1. Biblioteka katedralna w Królewcu?, 2. Biblioteka zamkowa, 3. Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Królewcu.

Place of publication:

Królewiec (Königsberg) ?

Date:

1 ćwierć XV w.

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Original identifier:

Rps 156/III

Language:

lat

Digital object identifier:

HD_011

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18