Object structure
Title:

Deutschordensstatuten

Subject and Keywords:

zakon krzyżacki ; kalendarz krzyżacki ; statuty zakonu (Reguła, Prawa, Zwyczaje)

Description:

1. Opis ogólny: pergamin. 21 x 16 cm. K. 176; 2. Wykaz zawartości: k. 1r-6v: kalendarz krzyżacki, k. k. 7r-176v: Deutschordensstatuten; 3. Pismo i zdobienia (oprac. dr M. Jakubek-Raczkowska): pismo 4 rąk. Inicjały rozdziałów o wys. 2 wersów na przemian czerwone i niebieskie z kontrastowym filigranem. Tytuły rozdziałów, przekreślenia wielkich liter – rubrą. Znaki akapitu na przemian czerwone i niebieskie. Sześć większych inicjałów kaligraficznych otwierających poszczególne części Statutów: korpusy liter dwudzielne, błękitno-czerwone, o dekoracyjnej linii podziału formowanej w palmety lub uskoki, w świetle liter filigran pączkowy, błękitno-czerwony; niciowe wypustki na marginesach; 4. Oprawa: zdefektowana (górna okładzina oderwana od bloku), deski dębowe, skóra brunatna (silnie przetarta), 2 zapięcia uszkowe na skórzanych paskach z bolcami na górnej okładzinie (zachowane bolce i fragmenty pasków). Wyklejki pergaminowe: górnej okładziny – z zapiskami piórem: Thorun, poniżej sygn. 1556, nota Von dem anfang des Ordens und ihren [!] Gesetzen, w lewym dolnym narożniku sygn. L. R. 4. I.; 5. Proweniencja: 1. księgozbiór konwentu krzyżackiego w Toruniu?, 2. Biblioteka zamkowa (sygn. L. R. 4. I) , 3. Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Królewcu (sygn. 1556).

Place of publication:

Prusy Krzyżackie

Date:

XV w.

Resource Type:

rękopis

Original identifier:

Rps 78/II

Language:

ger ; lat

Digital object identifier:

HD_016

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18