Object structure
Title:

Zbiór historii biblijnych, przysłów i cytatów (m. in. Petrus Riga, Aurora; Petrus Pictaviensis, Compendium historiae in genealogia Christi Petrus Pictaviensis, Compendium historiae in genealogia Christi; Petrus Comestor, Historia evangelica; s. Augustinus, De consensu Evangelistarum)

Creator:

s. Augustinus (354 - 430) ; Riga, Petrus (ok. 1140 - 1209) ; Comestor, Petrus (1100 - ok. 1178) ; von Poitiers, Petrus (ok. 1130 - 1205) ; Crescentius, Petrus (1230 - 1320)

Subject and Keywords:

biblia ; historie biblijne ; teologia mistyczna ; teologia moralna ; agronomia

Description:

1. Opis ogólny: pergamin, papier. 28,5 ×x 21 cm. K. 218 + I; 2. Wykaz zawartości (skrócony): k. 1ra-86va: Petrus Riga, Aurora, ab Aegidio Parisiensi aucta, 86va-87v: zbiór wierszy i cytatów, k. 87v: Landesverordnung über die Heiligung des Sonntages und Bestrafung unordentlichen Lebens, Marienburg 6 XI 1418, k. 88r-97r: Petrus Pictaviensis, Compendium historiae in genealogia Christi, k. k. 97v-98r: Honorius Augustodunensis, Gemma animae (rozdziały 193-197), k. 98rv: De decem praeceptis, k. 98v-99v: Ugoda soboru bazylejskiego z sejmem Królestwa Czech i Marchii Moraw w sprawie 4 artykułów (Praga 26 XI 1433), k. 105v-107v: Petrus de Crescentiis, Ruralia commoda (księga XII), k. 107v: Granum sinapis, k. 112r-151v: Petrus Comestor, Historia Evangelica, k. 159v: Siedem grzechów głównych wraz z pochodnymi (diagram, łac.-niem.), k. 160r-195r: Petrus Pictaviensis, Historia libri Actuum Apostolorum, 195r-218v: Augustinus Hipponenesis, De consensu Evangelistarum libri quatuor (abbreviatio); 3. Pismo: wielu rąk: kursywa; 4. Oprawa (oprac. dr A. Wagner): deski dębowe, skóra wiśniowa, po 5 guzów rogowych na obu okładzinach (brak 2 guzów na górnej okładzinie), 2 zapięcia uszkowe na skórzanych paskach z bolcami na górnej okładzinie (zachowany 1 bolec i 1 luźny pasek z uszkiem), przy górnej krawędzi dolnej okładziny katenacja. Wyklejki pergaminowe; na wyklejce górnej okładziny sygn. 1293, spis zawartości tomu. Na górnej okładzinie dwie naklejki z tekstem: Aurora Petri. G. 4., na grzbiecie naklejki z sygnaturami: Yy 72, 1293 oraz farbą: Yy 72. Rejestr introligatorski; 5. Proweniencja: 1. Księgozbiór Johanna Albrechtau, kanonika i dziekana kapituły katedralnej w Królewcu (1401 - po 1411), 2. Biblioteka katedralna w Królewcu, 3. Biblioteka zamkowa księcia Albrechta Hohenzollerna w Królewcu, 4. Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Królewcu.

Place of publication:

Królewiec?

Date:

1388

Resource Type:

rękopis

Original identifier:

Rps 75/III

Language:

ger ; lat

Digital object identifier:

HD_016

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18