Object structure
Title:

Nicolaus Gorra super Johannem, tytuł właściwy: Commentarius in Evangelium s. Ioannis

Creator:

Bonaventura

Subject and Keywords:

teologia dogmatyczna ; teologia moralna ; kaznodziejstwp

Description:

1. Opis ogólny: papier. 29,5 x 20,5 cm. 176 k. ; 2. Zdobienia: wyklejka górnej okładziny: miniatura z Chrystusem Ukrzyżowanym, 270 ×x 190 mm, autorstwa kanonika Jana Albrechtau? Jednolitość stylistyczna i kolorystyczna zdobień (rysunek, inicjały, rubrowanie) pozwala przypuszczać, że był on także skryptorem rękopisu. Wydaje się, że ta sama ręka nakreśliła też rysunki w kodeksach 31/III (Ukrzyżowanie) i 52/III (Mąż Boleści), będących także własnością Jana Albrechtau. ; 3. Oprawa (oprac. dr A. Wagner): deski bukowe, skóra biała, 2 zapięcia uszkowe z bolcami na górnej okładzinie (zachowane 2 pary gwoździ mocujących na dolnej okładzinie), po 5 guzów mosiężnych i żelaznych na obu okładzinach (brak guza w prawym górnym narożniku górnej okładziny), u dołu dolnej okładziny ślad po katenacji. Wyklejki: górnej okładziny – pergaminowa, z manuskryptu gotyckiego, na nią naklejona karta papierowa z rysunkiem Ukrzyżowanego, notą własnościową oraz sygn. 1273; dolnej okładziny – nie zachowana. Na górnej okładzinie dwie papierowe naklejki: Nicolaus Gorra [dopisane:] Super Ioannem. D. 6. oraz: E [?] 28. Na grzbiecie naklejki z sygnaturami Yy 53 oraz 1273, ta ostatnia zakleja częściowo sygnaturę wpisaną farbą: Yy 53.Warsztat nieznany, lata 80. XIV w. ; 4. Historia rękopisu: kodeks należał do Johanna Albrechtau kanonika i dziekana kapituły katedralnej w Królewcu (1401 - po 1411), który przekazał swój księgozbiór bibliotece katedralnej w Królewcu. Po rozwiązaniu kapituły i sekularyzacji jej dóbr zbiór ten został przejęty, wraz z całą biblioteką katedralną, jeszcze przed połową XVI w., przez księcia Albrechta Hohenzollerna i umieszczony w bibliotece zamkowej w Królewcu. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu znajdują się jeszcze trzy inne kodeksy z kolekcji Johanna Albrechtau: Rps 31/III, 52/III i 75/III.

Place of publication:

Sambia? ; Królewiec?

Date:

1383

Resource Type:

rękopis

Original identifier:

Rps 35/III

Language:

lat

Digital object identifier:

HD_015

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18