Object structure
Title:

Zbiór traktatów z zakresu prawa kanonicznego, filozofii i teologii (m. in. Ioannes Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis, k. 1r-43v; Innocentius papa III, De sacro altaris mysterio, k. 44r-88v; medytacje pasyjne, k. 134v-137v).

Subject and Keywords:

prawo kanoniczne ; teologia duchowści ; teologia ascetyczna ; medytacje pasyjne

Description:

1. Opis ogólny: pergamin, papier. 27,5 x 21, 5 cm. 137 k. ; 2. Wykaz zawartości: k. 1r- 43v: Ioannes Beleth, Summa de ecclesiasticis officiis; k. 44r-88v: Innocentius papa III, De sacro altaris mysterio; k. 89r-96v: Ps.-Bernardus Claraevallensis, Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis; k. 97r-122v: Casus in Summam Henrici minoris de Merseburg; k. 123r-125r: De compositione astrolabii; k. 126r-134r: Guillelmus de Conchis (?), Moralium dogma philosophorum – abreviatio; k. 134v-137v: Medytacje pasyjne; Wyklejka dolnej okładki: Ps.-Bonaventura, Tabula ante celebrationem missae consideranda. ; 3. Oprawa (oprac. A. Wagner): 1) deski dębowe, skóra jasna, ślady po 2 zapięciach uszkowych z bolcami na górnej okładzinie, przy dolnej krawędzi dolnej okładziny ślad po katenacji. Na niej: 2) prawdopodobnie oprawa płaszczowa: skóra jasnobrązowa; po 5 guzów rogowych na obu okładzinach. Na górnej okładzinie 4 naklejki papierowe: m. in. z napisem gotycką minuskułą: Summa Ioannis Beleth de officiis ecclesiasticis, Tractatus Innocentii de officio missae, Soliloquium domini Bernhardi, Summa domini Henrici de Medeburg, De horologiis. Wyklejki: górnej okładziny – pergaminowa, z sygn. 1343 i rysunkiem Chrystusa Ukrzyżowanego; dolnej okładziny – pergaminowa, z tekstem kursywą gotycką. Obcięcia kart barwione na czerwono. Na grzbiecie: naklejki z sygnaturami 1343, Yy 119. Rejestr introligatorski przy pierwszych kartach utworów 2-5.Warsztat nieznany, 4. ćw. XIV w. ; Wyklejka górnej okładki: Chrystus Ukrzyżowany, rysunek piórkiem, 108 ×x 80 mm, autorstwa kanonika Jana Albrechtau? Wydaje się, że ta sama ręka nakreśliła też rysunki w kodeksach 35/III (Ukrzyżowanie) i 52/III (Mąż Boleści), będących także własnością Jana Albrechtau. ; 4. Proweniencja: Johann Albrechtau kanonik i dziekan kapituły katedralnej w Królewcu (1401 - po 1411), 2. Biiblioteka katedralna w Królewcu, 3. Biblioteka zamkowa księcia Albrechta Hohenzollerna, 4. Państwowa i Uniwersytecka Biblioteka w Królewcu. W Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu znajdują się jeszcze trzy inne kodeksy z księgozbioru Johanna Albrechtau: Rps 35/III, 52/III i 75/III.

Place of publication:

Praga?

Date:

1386

Resource Type:

rękopis

Format:

application/pdf

Original identifier:

Rps 31/III

Language:

lat

Digital object identifier:

HD_011

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18