Object

Planned object

Title: Zbiór pieśni religijnych

Date:

1717

Resource Type:

rękopis

Description:

Tomik podzielony jest na sześć części: I. Lob- und Danklieder (s. 1-35), II. Lehr- und Glaubenslieder (s. 49-101), III. Busz- und Trauerlieder (s. 113-164), IV. Lebens- und Tugendlieder (s. 193-263), V. Creutz- und Trostlieder (s. 297-363), VI. Vermischtelieder (s. 409-454). W rękopisie znajduje się 117 pieśni, głównie w języku niemieckim. Pieśni te zostały zebrane przez pochodzącego ze Słowacji pastora, nauczyciela toruńskiego gimnazjum, Jakuba Zablera (1670-1753). Znajdziemy tu min. psalmy oraz utwory: Ambrożego z Mediolanu (ok. 339 – 397), Martina Rinkarta (1586-1649), Christopha Arnolda (1627-1685), Johanna Georga Junckera (1662-1739) oraz Johanna Joachima Moliera (archidiakon w Krośnie Odrzańskim). Większość utworów została zatytułowana, ale, poza wyżej podanymi wyjątkami, nie zostało określone ich autorstwo. Zrąb główny kodeksu, zawierający wspomniane 117 pieśni, poprzedzony jest dwunastoma stronami. Strony I-III i początek strony IV zawierają tekst w języku hebrajskim oraz dwa wiersze spisane łaciną; są to psalm 25, fragmenty psalmów 71 i 73, fragment księgi Izajasza oraz fragment przypowieści Salomona. Na stronach IV-V tekst w języku jidysz oraz sześć wierszy w języku łacińskim i niemieckim – prawdopodobnie fragmenty Biblii. Na stronach VIII-X tekst w języku greckim i kilka wierszy sporządzone łaciną; prawdopodobnie teksty Grzegorza z Nazjanzu (ok. 330-390) oraz Klemensa Aleksandryjskiego (ok. 150-212).

Contributor:

Jakuba Zablera (1670-1753)

Original identifier:

Rps 320/I

Language:

ger ; mul

Rights:

Domena publiczna (Public domain)

Access Rights:

Dla wszystkich bez ograniczeń

Digitalisation:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Original in:

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu

Sponsor:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa POPC.02.03.01-00-0039/18

Object collections:

Last modified:

Nov 27, 2018

All available object's versions:

https://kpbc.uci.umk.pl/publication/205194

Show description in RDF format:

RDF

Edition name Date

This page uses 'cookies'. More information