Object structure

Title:

Zeszyty Naukowe Wydziału Zarządzania. Zarządzanie i Ekonomia / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.1, 2015

Subject and Keywords:

zarządzanie ; wyniki finansowe ; CSR ; style kierowania ; modele przywództwa ; management ; management style ; leadership model ; design ; przemysł kreatywny ; model DDI ; creative industry ; zarządzanie zasobami informatycznymi ; technologia informacyjna ; cloud computing ; sources management ; information technology ; komunikacja ; zarządzanie projektem ; czynnik sukcesu projektu ; communication ; project management ; project success factor ; społeczna odpowiedzialność biznesu ; praktyka przedsiębiorstwa ; postawy nabywców ; Corporate Socjal Responsibility ; practical working of enterprise ; consumers' behaviour ; luka finansowa ; instrumenty zwrotne ; instrumenty inżynierii finansowej ; Inicjatywa JESSICA ; finacial gap ; returnable instruments ; financial engineering instruments ; JESSICA Initiative ; profit and loss account ; system komunikacji marketingowej ; system informacji marketingowej ; marketing information system

Description:

Informacja w procesie zarządzania. ; Streszcz. pol. ; Streszcz. ang.

Contributor:

Wyszkowska, Zofia. Red. ; Voss, Grażyna. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2015

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

Cz. 2799

Language:

pol ; eng

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy