Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Fizyka / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.1 (206), 1997

Subject and Keywords:

fotoakustyka ; metody fototermiczne ; ośrodki anizotropowe ; spektroskopia ; bakteriochlorofil c ; lipidy ; dezaktywacja cieplna ; opóźniona luminescencja ; agregacja barwników ; konwersja energii świetlnej ; holograficzne elementy optyczne ; przekształcenia Fouriera ; odwzorownie holograficzne ; aberracje ; rozpraszanie światła ; soczewka oka ; separacja faz ; SERS ; rozpraszanie Ramana ; chropowatość ; tarcie powierzchniowe ; szorstkość ; chropowatość powierzchni ; tłumiony oscylator harmoniczny ; struktury nanoskopowe ; tłumienie ; moduł sprężystości ; powierzchnia kryształów ; cienkie warstwy ; fraktale ; desorpcja ; dyfuzja ; fluktuacje ; jonizacja ; termoemisja ; spektroskopia elektronowa ; spektroskopia elektronów Augera ; analiza głównych składowych ; analiza czynnikowa ; chemometria ; Ag ; Cu ; epitaksja ; AES ; nakładanie ; wzrost ; fizyka powierzchni

Description:

Streszcz. pol. ; Streszcz. ang.

Contributor:

Ciuryło, Jan. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1997

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 2430

Language:

pol ; eng

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy