Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Ochrona Środowiska / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.1 (208),1997

Subject and Keywords:

metale ciężkie ; ekotony ; młodniki sosnowe ; Acari ; heavy metals ; young Scots pine forests ; Oribatida ; Gamasida ; kwaśne deszcze ; uprawy sosnowe ; bioindykatory ; acid rains ; Scots pine culturing ; bioindicators ; zadrzewienia ; pola uprawne ; spinney ; cultivated fields ; ecotone ; pyły alkaliczne ; alkaline dust ; ptaki ; Bory Tucholskie ; ochrona ptaków ; birds ; preservation ; gospodarstwa łowieckie ; zabiegi sanitarno-higieniczne ; game farms ; sanitary and hygienic procedures ; ochrona środowiska ; siłownia energetyczna ; emisje ; zanieczyszczenia ; zawartość glinu w glebach ; environment ; electric power plant ; emissions ; pollution ; aluminium in soil ; symulowany kwaśny deszcz ; typ gleby ; wymywanie potasu ; experiments model-laboratory ; simulated acid rain ; type soils ; leaching potassium ; aluminium ; fly-ash soil mixtures ; content of mobile aluminium ; glin ; mieszanki popiołowo-glebowe ; zawartość glinu ruchomego ; zanieczyszczenia atmosfery ; zanieczyszczenia pyłowe ; zanieczyszczenia gazowe ; emisja dwutlenku siarki ; emisja tlenków azotu ; emisja tlenku węgla

Contributor:

Seniczak, Stanisław. Red. ; Gonet, Sławomir. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Akademii Techniczno-Rolniczej

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

1997

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 2424

Language:

pol ; eng

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy