Object structure
Title:

Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, z.18 (263), 2014

Subject and Keywords:

Sallen-Key filter ; distortion filter ; Volterra series ; zniekształcenia filtru ; filtr Sallena-Key ; szeregi Volterry ; network ; chordal rings ; graphs ; quality ; capacity ; sieci ; pierścienie cięciowe ; graf ; wydajność ; ECG analysis ; algorithm ; R-waves ; BPM ; EKG ; algorytmy ; załamek R ; HR ; task scheduling ; robot control algorithm ; multi-agent system ; warehouse ; planowanie zadań ; algorytmy sterowania robotami ; systemy wieloagentowe ; magazyny

Contributor:

Marciniak, Beata. Red.

Publisher:

Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

Place of publication:

Bydgoszcz

Date:

2014

Resource Type:

czasopismo

Format:

application/pdf

Original identifier:

CZ. 921

Language:

eng ; pol

Relation:

Zeszyty Naukowe. Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy ; Zeszyty Naukowe. Telekomunikacja i Elektronika / Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone

Rights Holder:

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

License:

Porozumienie UTP

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Digitalisation:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy

Original in:

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy