Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 214109

Readers on-line: 176

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [174162]
 2. książka [6121]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [3658]
 7. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1685]
 8. grafika [1540]
 9. materiał aktowy [1520]
 10. broszura [1277]
 11. ekslibris [1269]
 12. starodruk [967]
 13. rękopis [936]
 14. pocztówka [831]
 15. druk ulotny [737]
 16. odbitka [638]
 17. druk muzyczny [606]
 18. nagranie dźwiękowe [596]
 19. zaproszenie [594]
 20. artykuł [574]
 21. malarstwo [517]
 22. rysunek [368]
 23. plakat [319]
 24. nadbitka [221]
 25. program teatralny [204]
 26. rękopis muzyczny [151]
 27. starodruk muzyczny [137]
 28. druk [110]
 29. inkunabuł [109]
 30. preprint [94]
 31. maszynopis [90]
 32. prezentacja [58]
 33. odezwa [54]
 34. list [53]
 35. listy [39]
 36. rysunek architektoniczny [36]
 37. przewodnik [36]
 38. ulotka [35]
 39. jednodniówka [33]
 40. nagrania dźwiekowe [31]
 41. katalog wystawy [31]
 42. dyplom [31]
 43. atlas [31]
 44. kserokopia dokumentu urzędowego [24]
 45. informator [23]
 46. druk reklamowy [22]
 47. pamiętnik [21]
 48. program [20]
 49. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 50. ebook [16]
 51. statut [15]
 52. wydruk komputerowy [13]
 53. reprodukcja [13]
 54. postprint [13]
 55. dokument urzędowy [13]
 56. maszynopis powielony [12]
 57. wystawa [11]
 58. obwieszczenie [11]
 59. legitymacja [11]
 60. śpiewnik [10]
 61. ulotka wyborcza [10]
 62. album [10]
 63. zawiadomienie [9]
 64. raport [8]
 65. plan miasta [8]
 66. film dokumentalny [8]
 67. kalendarz [7]
 68. teka [5]
 69. skrypt [5]
 70. reprint [5]
 71. partytura [5]
 72. atlas starodruczny [5]
 73. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 74. ulotka propagandowa [4]
 75. postinkunabuł [4]
 76. odpis dokumentu [4]
 77. nekrolog [4]
 78. przeźrocze [3]
 79. materiały historyczne [3]
 80. katalog [3]
 81. cennik [3]
 82. praca magisterska [2]
 83. podziękowanie [2]
 84. pdf [2]
 85. list akredytacyjny [2]
 86. księga pamiątkowa [2]
 87. formularz [2]
 88. znaczek okolicznościowy [1]
 89. ulotka reklamowa [1]
 90. telegram [1]
 91. tekst do mapy [1]
 92. skład osobowy [1]
 93. rekopis [1]
 94. plan twierdzy [1]
 95. partytura chóralna [1]
 96. naklejka okienna [1]
 97. mikrofilm [1]
 98. masz [1]
 99. list komisyjny [1]
 100. kserokopia maszynopisu [1]
 101. komiks [1]
 102. karta pocztowa [1]
 103. hasło słownikowe [1]
 104. fotokopia [1]
 105. film [1]
 106. druk propagandowy [1]
 107. dekret [1]
 108. certyfikat [1]
 109. brudnopis [1]
 110. bilet korespondencyjny [1]
 111. bilet [1]
 112. afisz filmowy [1]
 113. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10744604]
 2. książka [8045985]
 3. mapa [331800]
 4. starodruk [283452]
 5. artykuł [225206]
 6. grafika [163954]
 7. odbitka [145747]
 8. broszura [139563]
 9. akta osobowe [118217]
 10. preprint [106592]
 11. rękopis [103170]
 12. pocztówka [94722]
 13. materiał aktowy [92759]
 14. inkunabuł [81680]
 15. przewodnik [72896]
 16. malarstwo [68162]
 17. rysunek [68076]
 18. nadbitka [62814]
 19. pamiętnik [41710]
 20. afisz [32007]
 21. druk muzyczny [30489]
 22. fotografia [28026]
 23. wystawa [27276]
 24. katalog wystawy [20889]
 25. postprint [15169]
 26. druk [14393]
 27. ekslibris [13951]
 28. prezentacja [13396]
 29. atlas [12686]
 30. album [11603]
 31. jednodniówka [11230]
 32. rękopis muzyczny [9943]
 33. informator [8139]
 34. praca magisterska [7595]
 35. zaproszenie [6635]
 36. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [6437]
 37. ebook [6191]
 38. śpiewnik [6014]
 39. kalendarz [5924]
 40. reprint [5671]
 41. ulotka [4650]
 42. pdf [4631]
 43. nagranie dźwiękowe [4392]
 44. program teatralny [3963]
 45. odezwa [3812]
 46. nekrolog [3739]
 47. cennik [3480]
 48. druk reklamowy [3264]
 49. skrypt [2971]
 50. atlas starodruczny [2884]
 51. katalog [2804]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2345]
 53. program [2203]
 54. plakat [2108]
 55. druk ulotny [2105]
 56. statut [1970]
 57. postinkunabuł [1779]
 58. plan miasta [1760]
 59. tekst do mapy [1616]
 60. teka [1608]
 61. maszynopis powielony [1461]
 62. raport [1458]
 63. list [1407]
 64. maszynopis [1301]
 65. film dokumentalny [1277]
 66. partytura [1260]
 67. dyplom [1123]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1038]
 69. księga pamiątkowa [753]
 70. ulotka wyborcza [695]
 71. obwieszczenie [552]
 72. legitymacja [430]
 73. reprodukcja [314]
 74. telegram [262]
 75. skład osobowy [246]
 76. starodruk muzyczny [182]
 77. komiks [165]
 78. znaczek okolicznościowy [162]
 79. rysunek architektoniczny [152]
 80. partytura chóralna [100]
 81. film [96]
 82. plan twierdzy [90]
 83. materiały historyczne [84]
 84. fotokopia [79]
 85. przeźrocze [61]
 86. dokument urzędowy [50]
 87. kserokopia dokumentu urzędowego [37]
 88. ulotka propagandowa [36]
 89. naklejka okienna [36]
 90. mikrofilm [36]
 91. afisz filmowy [33]
 92. wydruk komputerowy [26]
 93. ulotka reklamowa [18]
 94. listy [15]
 95. odpis dokumentu [15]
 96. druk propagandowy [12]
 97. brudnopis [11]
 98. hasło słownikowe [9]
 99. podziękowanie [8]
 100. dekret [8]
 101. zawiadomienie [5]
 102. list akredytacyjny [5]
 103. certyfikat [4]
 104. list komisyjny [3]
 105. formularz [2]
 106. karta pocztowa [2]
 107. nagrania dźwiekowe [1]
 108. masz [1]
 109. kserokopia maszynopisu [1]
 110. bilet korespondencyjny [1]
 111. adres jubileuszowy [1]
 112. rekopis [0]
 113. bilet [0]

More statistics...