Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 209974

Readers on-line: 152

Statistics

Below you will find statistics of this digital library. These statistics are gathered since May 22, 2005

Choose attribute:   

Ranking by total number of publications
stat chart

Number in brackets is a number of all publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [171891]
 2. książka [5984]
 3. akta osobowe [5544]
 4. afisz [3906]
 5. mapa [3733]
 6. fotografia [3028]
 7. grafika [1524]
 8. materiał aktowy [1520]
 9. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [1413]
 10. ekslibris [1269]
 11. broszura [1134]
 12. starodruk [939]
 13. rękopis [896]
 14. pocztówka [758]
 15. druk ulotny [737]
 16. odbitka [632]
 17. druk muzyczny [606]
 18. artykuł [574]
 19. zaproszenie [553]
 20. nagranie dźwiękowe [530]
 21. malarstwo [517]
 22. rysunek [368]
 23. nadbitka [218]
 24. program teatralny [204]
 25. rękopis muzyczny [141]
 26. druk [110]
 27. inkunabuł [109]
 28. plakat [99]
 29. preprint [94]
 30. prezentacja [58]
 31. odezwa [54]
 32. maszynopis [49]
 33. list [49]
 34. listy [39]
 35. rysunek architektoniczny [36]
 36. przewodnik [36]
 37. ulotka [35]
 38. jednodniówka [33]
 39. katalog wystawy [31]
 40. dyplom [31]
 41. atlas [31]
 42. informator [23]
 43. druk reklamowy [22]
 44. pamiętnik [21]
 45. program [20]
 46. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [20]
 47. starodruk muzyczny [18]
 48. ebook [16]
 49. statut [15]
 50. reprodukcja [13]
 51. postprint [13]
 52. dokument urzędowy [13]
 53. maszynopis powielony [12]
 54. wystawa [11]
 55. obwieszczenie [11]
 56. legitymacja [11]
 57. śpiewnik [10]
 58. ulotka wyborcza [10]
 59. album [10]
 60. zawiadomienie [9]
 61. raport [8]
 62. plan miasta [8]
 63. film dokumentalny [8]
 64. kalendarz [7]
 65. teka [5]
 66. skrypt [5]
 67. reprint [5]
 68. partytura [5]
 69. atlas starodruczny [5]
 70. wydruk komputerowy [4]
 71. wydawnictwo okolicznościowe [4]
 72. ulotka propagandowa [4]
 73. postinkunabuł [4]
 74. przeźrocze [3]
 75. odpis dokumentu [3]
 76. materiały historyczne [3]
 77. kserokopia dokumentu urzędowego [3]
 78. katalog [3]
 79. cennik [3]
 80. praca magisterska [2]
 81. podziękowanie [2]
 82. pdf [2]
 83. nekrolog [2]
 84. list akredytacyjny [2]
 85. księga pamiątkowa [2]
 86. formularz [2]
 87. znaczek okolicznościowy [1]
 88. ulotka reklamowa [1]
 89. telegram [1]
 90. tekst do mapy [1]
 91. skład osobowy [1]
 92. plan twierdzy [1]
 93. partytura chóralna [1]
 94. naklejka okienna [1]
 95. mikrofilm [1]
 96. list komisyjny [1]
 97. komiks [1]
 98. karta pocztowa [1]
 99. hasło słownikowe [1]
 100. fotokopia [1]
 101. film [1]
 102. druk propagandowy [1]
 103. dekret [1]
 104. certyfikat [1]
 105. brudnopis [1]
 106. bilet korespondencyjny [1]
 107. bilet [1]
 108. afisz filmowy [1]
 109. adres jubileuszowy [1]
Ranking by number of viewed publications
stat chart2

Number in brackets is a sum of all reads of publications which metadata description contains given attribute value.

 1. czasopismo [10399482]
 2. książka [7674819]
 3. mapa [325952]
 4. starodruk [273587]
 5. artykuł [220794]
 6. grafika [162874]
 7. odbitka [139721]
 8. broszura [133228]
 9. akta osobowe [104849]
 10. preprint [104251]
 11. rękopis [99439]
 12. pocztówka [93749]
 13. materiał aktowy [87207]
 14. inkunabuł [78915]
 15. przewodnik [70949]
 16. rysunek [67765]
 17. malarstwo [67555]
 18. nadbitka [60934]
 19. pamiętnik [40593]
 20. afisz [30231]
 21. druk muzyczny [30128]
 22. wystawa [26974]
 23. fotografia [26557]
 24. katalog wystawy [20359]
 25. postprint [15088]
 26. druk [14217]
 27. ekslibris [13855]
 28. prezentacja [13217]
 29. atlas [12069]
 30. album [11410]
 31. jednodniówka [10940]
 32. rękopis muzyczny [9513]
 33. informator [8046]
 34. praca magisterska [7546]
 35. zaproszenie [6401]
 36. śpiewnik [5889]
 37. kalendarz [5792]
 38. ebook [5401]
 39. ulotka [4616]
 40. nagranie dźwiękowe [4256]
 41. reprint [4231]
 42. pdf [4164]
 43. sprawozdanie szkolne XIX-XX w. [4093]
 44. program teatralny [3814]
 45. odezwa [3732]
 46. nekrolog [3732]
 47. cennik [3363]
 48. druk reklamowy [3233]
 49. skrypt [2953]
 50. atlas starodruczny [2781]
 51. katalog [2555]
 52. wydawnictwo okolicznościowe [2322]
 53. program [2191]
 54. statut [1963]
 55. plakat [1913]
 56. plan miasta [1712]
 57. postinkunabuł [1694]
 58. druk ulotny [1618]
 59. raport [1441]
 60. maszynopis powielony [1418]
 61. tekst do mapy [1415]
 62. list [1395]
 63. film dokumentalny [1274]
 64. teka [1274]
 65. maszynopis [1239]
 66. partytura [1236]
 67. dyplom [1109]
 68. kopia rękopiśmienna druku muzycznego [1033]
 69. księga pamiątkowa [730]
 70. ulotka wyborcza [675]
 71. obwieszczenie [548]
 72. legitymacja [412]
 73. reprodukcja [291]
 74. telegram [261]
 75. skład osobowy [246]
 76. komiks [165]
 77. znaczek okolicznościowy [162]
 78. rysunek architektoniczny [149]
 79. partytura chóralna [98]
 80. film [96]
 81. plan twierdzy [90]
 82. materiały historyczne [76]
 83. fotokopia [72]
 84. przeźrocze [61]
 85. dokument urzędowy [46]
 86. mikrofilm [36]
 87. naklejka okienna [33]
 88. ulotka propagandowa [30]
 89. afisz filmowy [29]
 90. starodruk muzyczny [20]
 91. ulotka reklamowa [18]
 92. listy [15]
 93. odpis dokumentu [14]
 94. brudnopis [10]
 95. hasło słownikowe [9]
 96. podziękowanie [8]
 97. druk propagandowy [8]
 98. dekret [7]
 99. wydruk komputerowy [6]
 100. kserokopia dokumentu urzędowego [6]
 101. list akredytacyjny [5]
 102. zawiadomienie [4]
 103. certyfikat [4]
 104. list komisyjny [3]
 105. formularz [2]
 106. karta pocztowa [1]
 107. bilet korespondencyjny [1]
 108. bilet [0]
 109. adres jubileuszowy [0]

More statistics...