Deutsch   polski   English  

Collection

Library

OAI

Publications list : Science

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Choose publication:

17. 

Edition Clementia Alexandri I, major rebus gestis Alexandri Magni carmen; Dyssertacya o szarańczy i sposobach jey wygubienia czytana na publicznym posiedzeniu Akademii Wilenkiey w dzień obchodu koronacyi nayiaśnieyszego imperatora Alexandra I; Mowa w dzień uroczystego w Wilnie obchodu Koronacyi nayiaśnieyszego naypotężnieyszego i samowładnącego imperatora całey Rossyi Alexandra I na publicznym Uniwersytetu i Akademii Wileńskiej posiedzeniu w Wilnie; Ode; Sesja publiczna Uniwersytetu i Akademii Wileńskiej w dzień uroczystego w Wilnie obchodu koronacji Nayjaśniejszego Najpotężniejszego i samowładnącego imperatora całej Rossji Alexandra I; Sessya publiczna Uniwersytetu i Akademii Wilenskiey w Dzień Uroczystego w Wilnie Obchodu koronacyi Nayiaśnieyszego Naypotężnieyszego i Samowładnącego Imperatora Całey Rossyi Alexandra I

Add to bibliography

<<< Previous  / 12 Next >>>