Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 212368

Readers on-line: 183

Collection

Library

Frequently read publications : Religious Studies

Page1of28 pages

1 | 2 | 3 | ...
 1. Diecezja chełmińska : zarys historyczno-statystyczny [30168]
 2. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 3, Urkunden der Jahre 1376-1424 nebst Nachträgen [8554]
 3. Acta Camerae Apostolicae. Vol. 1, 1207-1344 [8481]
 4. I. A. Caligarii nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1578-1581 [8357]
 5. Ad historiam ecclesiasticam Pomeraniae : apparatus pauper subsidia literaria poscens a viris bonis et doctis collectus an interim a Georgius Schwengel Cartusiae Priore 1749 [8176]
 6. Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej : podług urzędowych akt kościelnych [8105]
 7. Christianus in Talmude Iudaeorum [8062]
 8. Analecta Vaticana 1202-1366 [8052]
 9. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 1, Urkunden der Jahre 1231-1340 [7500]
 10. Urkundenbuch des Bisthums Culm. T. 1, Das Bisthum Culm unter dem deutschen Orden 1243-1466 [7103]
 11. Opactwo pelplińskie [6557]
 12. Zbiór pieśni nabożnych katolickich do użytku kościelnego i domowego [6398]
 13. Śpiewnik kościelny : czyli pieśni nabożne z melodyjami w kościele katolickim używane : a dla wygody kościołów parafijalnych [6294]
 14. Urkundenbuch des Bisthums Culm. T. 2, Das Bisthum Culm unter Polen 1466-1774 [6171]
 15. Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska : zarys historyczny 1370-1632 [6028]
 16. Acta Camerae Apostolicae Vol. 2, 1344-1374 [5838]
 17. Visitationes episcopatus Culmensis Andrea Olszowski Episcopo A. 1667-72 factae. [Z. 5] [5695]
 18. Documenta quae exstant de cultu religionis catholicae in districtibus Buetoviensi et Leoburgensi saeculo XVII restituto [5395]
 19. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 2, Urkunden der Jahre 1341-1375 nebst Nachträgen von 1240-1340 [5190]
 20. Alberti Bolognetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1581-1585 P. 2, 1583 [5161]
 21. Codex diplomaticus Warmiensis oder Regesten und Urkunden zur Geschichte Ermlands. Bd. 4, Urkunden der Jahre 1424-35 und Nachträge [5120]
 22. Świętopietrze w Polsce [4994]
 23. Alberti Bolognetti Nuntii Apostolici in Polonia epistolae et acta 1581-1585 a Ludovico Boratyński p. m. collecta P. 1, 1581-1582 [4979]
 24. Scriptores rerum Warmiensium oder Quellenschriften zur Geschichte Ermlands. Bd. 1 [4799]
 25. Kartka z dziejów kościoła katolickiego w Polsce Rosyjskiej : biskupstwo wileńskie [4695]