Deutsch   polski   English  

Statistics

Number of publications: 212368

Readers on-line: 182

Collection

Library

Frequently read publications : Theory of literature

 1. Fantastyka w literaturze polskiej : dzieje motywów fantastycznych w zarysie [13753]
 2. Przydomki polskie, litewskie i rusińskie [11684]
 3. Catalogue de la bibliothèque, des manuscrits, des diplomes, des estampes etc. de J. I. Kraszewski [10874]
 4. Nagie dusze i maski : o młodopolskich mitach miłości [8965]
 5. Rozprawy Humanistyczne : Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku Tom XII [8726]
 6. Juljana Ursyna Niemcewicza, podróże historyczne po ziemiach polskich : od 1811 do 1828 roku [8071]
 7. Studia nad nazwami wód słowiańskich [7756]
 8. Zabytki języka staropolskiego z wieku XIV-go, XV-go i początku XVI-go [6920]
 9. Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. T. 1 [6155]
 10. Emocje, ekspresja, poetyka : przegląd zagadnień [5256]
 11. Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865. T. 2 [5029]
 12. Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku [4256]
 13. Przegląd językowych zabytków staropolskich do roku 1543 [4091]
 14. Wprowadzenie do Xięgi Tajemnej : studia o twórczości Tadeusza Micińskiego [3608]
 15. Z ziemi pagórków leśnych, z ziemi łąk zielonych : książka zbiorowa poświęcona pamięci Adama Mickiewicza w stuletnią rocznicę jego urodzin 1798-1898 [3269]
 16. Z próżni nieba ku religii życia : motywy chrześcijańskie w literaturze Młodej Polski [3161]
 17. Kazimierz Brodziński : życie i dzieła. Cz. 1, 1791-1821 [3114]
 18. Ojczyzna w piśmie i pomnikach : ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego. T. 2 [3099]
 19. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego [2998]
 20. Nuż w bżuhu : 2 jednodńuwka futurystuw : wydańe nadzwyczajne : Krakuw - Warszawa listopad 1921 [2967]
 21. Wiersze polskie w ich dziejowym rozwoju [2943]
 22. Nadrealizm w polskiej literaturze współczesnej [2909]
 23. Dzieje literatury polskiej w zarysie T. 1 [2909]
 24. Bolesław Prus : zarys społeczno-literacki [2763]
 25. Dzieje literatury polskiej w zarysie T.2 [2728]