Deutsch   polski   English  

Collection

Library

Collection Description: Biology

The collection contains the historical or current research and educational publications (books, articles, preprints, journals) concerns biology.

Number of publications in collection: 198

Frequently viewed

  1. Flora von Ost- und Westpreussen herausgegeben vom Preussischen Botanischen Verein zu Königsberg (Pr). [6686]
  2. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 1. A - E [5335]
  3. Flora Polonica : indices [4814]
  4. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 2. F - Q [4406]
  5. Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nietylko kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe [...] i cudzoziemskie [...], albo z ktorych mamy lekarstwa, korzenie, farby, [...] albo ktore jakowa nadzwyczaynosc w sobie maia [...] z poprzedzaiącym wykładem słów botanicznych, i kilkokrotnym na końcu reiestrem. T. 3. R - Z [4206]
  6. Zarys embriologii roślin okrytonasiennych [4202]
  7. Opisanie roślin jednolistniowych lékarskich i przemysłowych [Cz. 2] [2719]
  8. Opisanie roślin w Litwie, na Wołyniu, Podolu i Ukrainie dziko rosnących, iako i oswoionych : podług wyd. szesnastego układu roślin Linneusza [2495]
  9. Historya naturalna [2441]
  10. Poradnik pszczelarza [2315]

More...

Recently added

Loading...